Reklamačné podmienky

Na všetky produkty sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu jeho prevzatia zákazníkom.
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru.
Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov neberieme žiadnu zodpovednosť.
Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách predávajúceho informovať do 3 kalendárnych dní.
Povinnosťou predávajúceho je tak isto do 3 dní sa k reklamácii vyjadriť a zákazníka informovať o ďalšom postupe.
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. 

Kvalita digitálnych fotografií zhotovených zo zlých alebo poškodených dát (napr. formát neodpovedá rozlíšeniu) nie je predmetom na reklamáciu.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.


Fotoklub CANONliNE

Chceš byť členom fotoklubu? Zdarma dostaneš vždy včas na email najnovšie infošky o súťažiach, akciách a praktické návody o fotení.

* E-mail:

* Meno:

Mám záujem o: