Obchodné podmienky

1. PRIJATIE OBJEDNÁVKY
Všetky objednávky sú považované za záväzné. Objednávku tovaru je možné uskutočniť buď ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie cez internetový systém. O prijatí objednávky je zákazník informovaný cez email. Pod objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu alebo objednávke výroby tovaru na základe podkladov (najmä fotografie) dodaných kupujúcim a určenia spôsobu vyhotovenia a použitého materiálu (napr. tlač na plátno) a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Produkty a služby je možné objednávať aj telefonicky alebo emailom.

 

2. CENY
Všetky ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.

Cena za výrobu tovaru podľa individuálnych požiadaviek Kupujúceho je stanovená na základe výpočtu v závislosti od spôsobu vyhotovenia a použitého materiálu.

 

3. FORMA DORUČENIA

Formu doručenia tovaru je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky.

 

3.1 Slovenská pošta
Zásielka je odoslaná Slovenskou poštou formou dobierky alebo doporučenej zásielky v prípade tovaru uhradeného vopred.

Doba doručenia záleží od pošty, mala by byť 1-3 pracovné dni (1. trieda), resp. 3-4 dni (2. trieda). Slovenská pošta negarantuje dobu prepravy zásielky. O odoslaní balíčka je zákazník informovaný emailom. Poskytnutie telefonického avíza o doručení zásielky nie je možné. Ak približne do 5 dní tovar nedostanete, pošleme Vám podacie číslo, ktoré je nutné overiť na Vašej pošte. Overenie ja možné momentálne aj cez online systém internetom. Môže sa stať, že pošta nenechá avízo o zásielke, ktorú potom vráti ako neprevzatú.

 

3.2 Osobné prevzatie
Tovar je možné vyzdvihnúť a zaplatiť osobne na kontaktnej adrese po vybavení objednávky v dohodnutom čase (cez email alebo mobil).

Neprevzatá objednávka bude stornovaná.

 

4. PLATBA ZA TOVAR

Spôsob úhrady za tovar je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky spolu so spôsobom doručenia.
Súčasťou každej zásielky je doklad o kúpe (faktúra), ktorý slúži aj ako záručný doklad.

4.1 Dobierka
Zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri preberaní zásielky. Na dobierku je možné objednať iba tovar, ktorý je na sklade predávajúceho.

4.2 Platba vopred

Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho:

Tatrabanka: 2922843476/1100

IBAN KÓD: SK1211000000002922843476

Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

 

4.3 Hotovosť
Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti v prípade osobného odberu.


5. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti materiálov na výrobu tovaru a prevádzkových možností výroby Predávajúceho vyrobené a expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 3 až 5 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.

Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný Tovar vo vopred dohodnutej lehote nemôže vyrobiť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť vopred zaplatenú kúpnu cenu.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – Slovenskou poštou, a.s. alebo kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 

5.1 Tovar, ktorý je na sklade
Tovar, ktorý je na sklade, je okamžite k dispozícii a je označený informáciou  "Skladom".
Objednávky sú v tomto prípade spravidla odoslané do 3-5 pracovných dní.
Napriek snahe vybaviť každú objednávku čo najrýchlejšie, predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. V takomto prípade  je však povinný o skutočnosti  zákazníka informovať. Zákazník má právo sa rozhodnúť, či túto lehotu akceptuje.

5.2 Tovar, ktorý je objednaný u dodávateľa

Tovar je označený informáciou "Bude skladom". Dátum dodania je orientačný a nie je záväzný.

5.3 Tovar na objednávku
Tovar je označený informáciou "Dostupnosť". V prípade objednávky treba vopred uhradiť zálohovú faktúru. Zákazníkovi je najskôr emailom poskytnutá informácia o aktuálnej dostupnosti objednaného výrobku (v popise uvedená doba dodania je len orientačná) spolu so zálohovou faktúrou. V prípade nedodržania dohodnutej doby dodania a jej prekročení o 10 kalendárnych dní má zákazník nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie celej výšky zaplatenej zálohy.

6. POŠTOVNÉ A BALNÉ POPLATKY
Poštovné a balné poplatky sú účtované v závislosti od zvolenej dopravy, spôsobu platby a výšky objednávky.


7. NEPREVZATIE ZÁSIELKY
V prípade neprevzatej zásielky je objednávateľ povinný uhradiť všetky poplatky spojené s vybavením objednávky.
Ich výška je vyfakturovaná zákazníkovi.
Pohľadávky neuhradené v termíne splatnosti sú postúpené na vymáhanie.

8. REKLAMÁCIE

Na všetky produkty sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu jeho prevzatia zákazníkom.
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru.
Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov neberieme žiadnu zodpovednosť.
Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách predávajúceho informovať do 3 kalendárnych dní.
Povinnosťou predávajúceho je tak isto do 3 dní sa k reklamácii vyjadriť a zákazníka informovať o ďalšom postupe.
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. 

Kvalita digitálnych fotografií zhotovených zo zlých alebo poškodených dát (napr. formát neodpovedá rozlíšeniu) nie je predmetom na reklamáciu.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.


9. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
V prípade využitia možnosti vrátenia tovaru je kupujúci povinný  o skutočnosti predávajúceho  informovať telefonicky alebo emailom. Vrátený tovar musí byť primerane zabalený, aby nedošlo k poškodeniu a nesmie byť odoslaný formou dobierky.


10. OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom www.canonline.sk je:


Ing. Peter Sýkora

Dolná Ždaňa 86

966 01  

IČO: 45641773
DIČ: 1045172612
 

Pre účely ochrany a spracovania osobných údajov je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Ing. Peter Sýkora prevádzkovateľom a užívateľ webovej stránky www.canonline.sk dotknutou osobouV zmysle zákona o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že zakliknutím políčka " Prečítal(a) som si a súhlasím s Ochrana osobných údajov "  zaslaním osobných údajov prostredníctvom www.canonline.sk, dávate súhlas s ich spracovaním za účelom plnenia zo zmlúv, ďalej pre účely  zákazníckej a predajnej podpory. Poskytnutie osobných údajov pre uvedené účely je dobrovoľné. Zároveň Vás informujeme, že Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete budú spracované i na účely plnenia zo zmlúv/predzmluvných vzťahov s našou spoločnosťou, k čomu sme oprávnení v zmysle §10 ods. 3 písmeno b) zákona o ochrane osobných údajov, a to i bez Vášho súhlasu.


Všetky osobné údaje slúžia výhradne pre požadované účely a nie sú poskytované tretím osobám. Údaje o Vašej osobe sú chránené firemným databázovým systémom, v ktorom sú uschované na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi.Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Prevádzkovateľ zhromažďuje o užívateľoch nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, korešpondenčná adresa,názov firmy, IČO a IČ DPH. S týmito údajmi prichádzajú do styku len oprávnené osoby určené prevádzkovateľom ako i prípadné tretie strany, ktoré budú prevádzkovateľom poverené správou a vymáhaním pohľadávok zo zmluvného vzťahu.

Užívateľ môže tieto údaje kedykoľvek meniť po prihlásení k svojmu kontu v časti „Moje údaje“.

V prípade nesúhlasu s evidovaním Vašich údajov a na základe predchádzajúcej žiadosti, budú tieto údaje z databázy obratom vymazané. Uvedené sa neuplatní na spracovanie tých osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať i bez Vášho súhlasu na základe §10 zákona o ochrane osobných údajov. Túto žiadosť o výmaz osobných údajov je možné poslať písomne na adresu uvedenú v kontaktoch alebo zaslaním požiadavky cez kontaktný formulár na www.canonline.sk.

 

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Predávajúceho pre Kupujúcich: Ing. Peter Sýkora. Dolná Ždaňa 86, 96601, tel.0949174633

 

12. INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCICH

"Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

Kupujúci v prípade voľby spracovania a tlače fotografií bez úprav ručí za kvalitu dodanej fotografie, obrazovej predlohy a jej vhodnosti na použitie. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného potvrdenia zo strany Predávajúceho.

Kupujúci zaslaním fotografie alebo inej obrazovej predlohy alebo digitálneho nehmotného obrázku, fotografie na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým obrázkom, fotografiám, predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je opravnený s obrázkom/obrazovým materiálom disponovať a dať ho k dispozícii pre účely výroby tovaru Predávajúcim.

Zaslaním obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru Kupujúci prevádza na Predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov, fotografií, digitálnych obrázkov/fotografií súvisiacich s jednotlivou objednávkou.

 

"Predávajúcim" sa rozumie podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

A. V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
B. V prípade, že podklady dodané Kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar alebo služba, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených Predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie, detská pornografia...)


Fotoklub CANONliNE

Chceš byť členom fotoklubu? Zdarma dostaneš vždy včas na email najnovšie infošky o súťažiach, akciách a praktické návody o fotení.

* E-mail:

* Meno:

Mám záujem o: